Sturk

Martijn Durkstra is vroeger welp, verkenner en leider geweest. De laatste jaren weer een paar keer meegegaan met verschillende kampen en inmiddels niet meer weg te krijgen. Heeft recent het groepsvoorzitterschap van de groep van Skip overgenomen.
Heeft alle benodigde vaarbewijzen, en mag dus overal mee varen.

Your comment