Onze scoutinggroep heeft zichzelf opgericht. In 1913 speelden enige tientallen jongens het “Verkenners spel” zoals dat over was gewaaid vanuit Engeland.

Op een gegeven ogenblik was de opkomst zo massaal dat de jongens meenden een volwassenen nodig te hebben als leider. Een delegatie van deze club verzocht het “hoofdkwartier van de Rotterdamse Padvinders vereniging” om hen een leider toe te wijzen. Dat werd “Oubaas” van Kasteel.

Zo werd in september 1913 troep 5, de Calandtroep formeel opgericht (ook al bestond hij informeel al langer).

De Calandtroep was de eerste “neutrale” groep, waar iedereen, ongeacht het wel of niet aanwezig zijn van een geloofsovertuiging lid van kon worden. De grijze groepsdas werd (zoals toen de gewoonte was)  gevonden in de kleur van het nummerbord van tramlijn 5, die was grijs, de Calandtroep droeg en draagt dus een grijze das.

Inmiddels is er veel veranderd. In de jaren twintig werden de welpen opgericht en alle scoutinggroepen die daarna zijn opgericht heten groepen. Wij zijn een troep (een erenaam die aangeeft dat wij al bestonden voor er welpen kwamen).

In het begin van de vijftiger jaren werd de Calandtroep omgevormd tot een zeeverkennersgroep, door schipper Hogervorst.

In 2013 werd onze groep omgevormd van een jongensgroep naar een gemengde groep.